Bir projenin hayata geçişinin en önemli ve ilk adımı olan masterplan, bizim için projenin kimliğini oluşturma sürecidir.Müşterimizden aldığımız bilgi ve istekler doğrultusunda projenin konseptinin belirlenmesi, arazi/mekân seçilmesi, bilgisayar ortamında 3D çizimlerin (render ve animasyon) yapılması, proje detaylarının üretim, teknik imkanlar ve kullanıcı ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlenmesi, yatırım bütçelerinin oluşturulması sürecini uzman ekiplerimizle yönetip, müşterimize bir masterplan hazırlıyoruz.

 

Konsept Tasarım

Konsept tasarımı biz, henüz çözülmemiş bir problemin çözümü olarak anlamlandıyoruz. Ürün geliştirmenin, çözümün ilk adımı, yaratıcılığın en yoğun kullanıldığı aşama olan konsept tasarım sürecinde müşterimize çeşitli alternatifler sunuyoruz. Müşterimizin proje bittiğinde karşısında ne göreceği, nasıl bir ortamla karşılaşacağının ana hatlarını, projenin iskeletini hazırlıyoruz.

 

Görsel Tasarım

Konsept tasarımın hazırlanması ve kabul edilmesi aşamasının ardından projedeki tüm üniteleri tek tek detaylandırılarak grafikler halinde somutlaştırıyoruz. Bu süreçte hem grafik tasarımcılarımız hem de mimarlarımızın ortak çalışmasıyla proje bittiğinde tüm bölümlerin nasıl görüneceği ortaya çıkarılıyor.

 

Oyuncak temalandırma

Bir projenin tasarladığımız biçimde ve kusursuz bir şekilde ortaya çıkması için tüm evreleri ana fikir doğrultusunda yönetmek gerekiyor. Oyuncak temalandırma aşamasında da bu yaklaşım doğrultusunda projede kullanılacak oyun grupları ve teknolojik ürünleri temaya uygun şekilde tasarımları hayata geçiriliyor.

 

 

Mimari temalandırma

Proje içindeki alanların tasarımından oluşan bu evrede binalar, bahçeler, sosyal alanlar, aydınlatmalar, yönlendirmeler gibi bir yapı için gerekli olan tüm alanları belirleyip tasarımlarını yapıyoruz. Aydınlatma direğinden, çöp kovasının konulacağı yere kadar tüm ayrıntıların projenin ana temasına uygun olması için özel çaba harcıyoruz.

 

Karakterler tasarım

Son aşama ise projede kullanılacak karakterlerin tasarımından oluşuyor. Projenin ana konsepti çerçevesinde seçimi yapılan tüm karakterlerin tasarımını bilgisayar ortamında gerçekleştiriyor ve üretime hazır hale getiriyoruz. Tüm tasarım süreçlerini Maya, Rhino, Zbrush, 3D Smax, 3dmax, Artcam, Autocad ve PS programları kullanarak kusursuz bir şekilde yönetiyoruz.